Třídící linky a dopravníky

Třídící linky a dopravníky LFM slouží pro třídění, dotřídění a zpracování odpadu. V naší nabídce můžete najít malé linky ručního dotřídění odpadů, plnoautomatické linky, kabinové linky ručního dotřídění odpadů a další.

 

Dopravníky a dopravníkové systémy

Navrhujeme, projektujeme a dodáváme dopravníky všech běžných konstrukcí (pásové, řetězové, lamelové…), přesně pro daný účel a potřebu konkrétního provozu. Součástí našich služeb je i montáž a následná servisní činnost. Dopravníky jsou vybaveny předem dohodnutým příslušenstvím a výbavou (frekvenční měniče rychlosti, automatické mazání řetězů, řídícími panely, bezpečnostními prvky… ).

 

Stroje pro automatické třídění odpadů

Třídící stroje ZENO slouží pro automatickou separaci směsných odpadů všeho druhu. Zejména jsou využívány v provozech na třídění směsných komunálních odpadů většího objemu, které z hygienických důvodů nelze třídit ručně, nehledě na malou kapacitu ručního třídění. Dodáváme rotační síta, vibrační síta, diskové separátory, vzduchové separátory a optické třídiše, magnetické separátory železa i separátory nemagnetických kovů.

 

Malé linky ručního dotřídění odpadů

Jsou navrženy a slouží pro menší provozy zabývající se dotříděním primárně separovaných odpadů (papír/karton, PET dle barev, folie dle druhů materiálu a barvy...). Kapacita těchto linek je cca 1 tuna materiálu za hodinu. Jako koncové zařízení linky pro lisování vyseparovaných materiálů do balíků jsou vhodné lisy HSM V–PRESS 840, HSM V–PRESS 860 nebo HSM HL 3521.

 

Kabinové linky ručního dotřídění odpadů

Jsou navrženy a slouží pro městské i regionální provozy zabývající se dotříděním primárně separovaných odpadů (papír/karton, PET dle barev, folie dle druhù materiálu a barvy...). Kapacita těchto linek je cca 2–10 tuny materiálu za hodinu (dle velikosti kabiny třídění a počtu pracovníků). Jako koncová zařízení za linku pro lisování vyseparovaných materiálů do balíků jsou nejvíce využívány plnoautomatické lisy na opad HSM řady VK 4212–VK 6015, eventuálně větší.

 

Plnoautomatické třídírny odpadů

Slouží pro zpracování větších objemů primárně separovaných nebo směsných komunálních odpadů. Jsou navrženy vždy pro konkrétní provoz na základě získaných informací od budoucího provozovatele. Výstupem mohou být materiálově využitelné suroviny vhodné k recyklaci, případně suroviny pro výrobu alternativního paliva (TAP). Nově využitelným produktem je směs vyseparovaných odpadů s energetickým potenciálem, zpracovatelných v technologiích termického rozkladu.